New york Poems

Popular New york Poems
New York (Albanian)
by Pavol Janik

Në një pasqyrë të rrafshët
Të gjirit të pispillosur
Shënjat e një qyteti kockëdalë
Që I ngul thikën qiellit të shëndritshëm

Në detin e shëndritëshëm të llampave
Duke këkruar flirt lëvrijnë varkat
Fërgëllojnë mahnitëshëm
Në këmbët e tua të shqetësuara
duke lundruar në ultësirën e kuvertës

......

Continue reading
Manhattan
by Ben Scott

You turned that night into a bad habit.

Second floor.
Tight wooden stairs .
Long bar.
Dim lit room .
Blood in a tall glass.
The famous dead rabbit. 

Freezing winter midnight down on Broadway. 

......

Continue reading
Summer Evening: New York Subway-Station
by Maxwell Bodenheim

Perspiring violence derides
The pathetic collapse of dirt.
An effervescence of noises
Depends upon cement for its madness.
Electric light is taut and dull,
Like a nauseated suspense.
This kind of heat is the recollection
Of an orgy in a swamp.
Soiled caskets joined together
Slide to rasping stand-stills.

......

Continue reading
New York (Croatian)
by Pavol Janik

Na vodoravnome zrcalu
ispruženog zaljeva
strše šiljci uglatoga grada
zabodeni direktno u zvjezdani svod.
U blistavom moru svjetiljki
prekrasno stradavaju u brodolomu
zanosne lađice sa štiklom
na tvojima uzbudljivima nogama
koje plove u potpalublju
brokatne večernje haljine.

......

Continue reading
f
by j d

you are the weakest link you are the weakest link you are you are you are we are I scar my self my link too far

Continue reading
Recent New york Poems
empire state
by Sarah A

helicopters circling skyscrapers
like flies orbiting giants
past and future meet
across your concrete streets
can’t love it until you leave it
a fading empire
but forever beacon
began to love you
from a distance

Continue reading
Manhattan
by Ben Scott

You turned that night into a bad habit.

Second floor.
Tight wooden stairs .
Long bar.
Dim lit room .
Blood in a tall glass.
The famous dead rabbit. 

Freezing winter midnight down on Broadway. 

......

Continue reading
f
by j d

you are the weakest link you are the weakest link you are you are you are we are I scar my self my link too far

Continue reading
New York (Croatian)
by Pavol Janik

Na vodoravnome zrcalu
ispruženog zaljeva
strše šiljci uglatoga grada
zabodeni direktno u zvjezdani svod.
U blistavom moru svjetiljki
prekrasno stradavaju u brodolomu
zanosne lađice sa štiklom
na tvojima uzbudljivima nogama
koje plove u potpalublju
brokatne večernje haljine.

......

Continue reading
New York (Albanian)
by Pavol Janik

Në një pasqyrë të rrafshët
Të gjirit të pispillosur
Shënjat e një qyteti kockëdalë
Që I ngul thikën qiellit të shëndritshëm

Në detin e shëndritëshëm të llampave
Duke këkruar flirt lëvrijnë varkat
Fërgëllojnë mahnitëshëm
Në këmbët e tua të shqetësuara
duke lundruar në ultësirën e kuvertës

......

Continue reading
Popular Poetry Topics
Popular Famous Poets about New york
  • Pavol Janik
    Pavol Janik (2 poems about New york)
    1956 / Bratislava