Our grandma Poems

Popular Our grandma Poems
Naša baba
by Nastasimir Franović

Dvorištem se ori.
Neka, neka!
Dobićeš ti kad dođes!
Na vratima stoji baba Eva.
Ljuta rašu popriteže.
Neda ući,neda đecu tući.
Kapo od azila, naša baba, u škudele mlijeka puni.
Kruva drobi, s osmjehom nas kori.
Ne pomažu molbe roditeljske, da nam neće ništa.
Doma da idemo.

......

Continue reading
Recent Our grandma Poems
Naša baba
by Nastasimir Franović

Dvorištem se ori.
Neka, neka!
Dobićeš ti kad dođes!
Na vratima stoji baba Eva.
Ljuta rašu popriteže.
Neda ući,neda đecu tući.
Kapo od azila, naša baba, u škudele mlijeka puni.
Kruva drobi, s osmjehom nas kori.
Ne pomažu molbe roditeljske, da nam neće ništa.
Doma da idemo.

......

Continue reading
Popular Poetry Topics