Nastasimir Franović

Dubrovnik 12.04. 1960.
Send Message

Naša baba

Dvorištem se ori.
Neka, neka!
Dobićeš ti kad dođes!
Na vratima stoji baba Eva.
Ljuta rašu popriteže.
Neda ući,neda đecu tući.
Kapo od azila, naša baba, u škudele mlijeka puni.
Kruva drobi, s osmjehom nas kori.
Ne pomažu molbe roditeljske, da nam neće ništa.
Doma da idemo.
Ne nauči.
Slomi.
U školu zakasni.
Isprljaj se.
Dobar dan ne nazovi.
Bjež'.
Azila se hvataj.
67 Total read