Vimal Tiwari

Software Engineer, Curious Writer, Innocent Dreamer
Send Message

Hoton ki majboori!

Hoton ki bhi kya,
majboori hoti hai,
Keh dete h sab,
baat fir bh adhoori hoti hai,

Lafzo ke dayare me reh kar,
Pyaar krna hame ata hai,
Smjha paye haal-e-dil tumko,
Koshish yahi poori hoti hai,

Hoton ki bhi kya,
majboori hoti hai,
Keh dete h sab,
baat fir bh adhoori hoti hai,

Raaz jo bhi hai, is dil main,
Sapno main keh deta ho,
Or jab khulti hai ankhain,
Hamare darmiyan, kyo ye doori hoti hai,

Hoton ki bhi kya,
majboori hoti hai,
Keh dete h sab,
baat fir bh adhoori hoti hai,
142 Total read