Vikram Seth

20 June 1952 - / Kolkata / India

Popular Poems