Nastasimir Franović

Dubrovnik 12.04. 1960.
Send Message

Uzalud

Čekaš me.
Slutiš me.
Znaš da ne želim da budeš druga.

Srce je moje jedno.
I već sam ga dao.
Ljubav je jedna.
Jednom.
I nikad više.
Sve drugo je laž i privid.

Ne čekaj me.
Ne sluti me.
Znaš da ne želim da budeš druga.
30 Total read