Fyodor Ivanovic Tyutchev

5 December 1803 – 27 July 1873 / Ovstug

Popular Poems