Pavol Janik

1956 / Bratislava

Veliko čišćenje (Serbian) -

Peškiri su ti
koji će nas preživeti.

Košulje će nas se sećati.

Odela i kaputi
ostace iza nas.

Toliko stvari
koje samo
kupe prašinu
u koju ćemo se pretvoriti.

Pixiades, Smiljana
210 Total read