Pavol Janik

1956 / Bratislava

Nokturno za šećernu bolest (Serbian) -

Na nebu se javljaju
dvolični znaci
besmrtnog Boga.
Đavolski razgovori
ukrštaju se u nama.

O, božanska Dijana,
štiti našu dijagnozu,
propagandu šećerne repe i naftonosna polja.

Sačuvaj u nama to dvojno pozitivno
i pretvori nas u protivrečno.
Nacrte žalosti
i dijamantske krune
stavljamo ispred tvojih dijagonala.
Ah, dvoličnost duplopekmeza.
U dnevnike zapisujemo
naš poslednji čas
i vreme našeg rasejavanja.
Da ne bi zaboravili da umremo,
i najzad se potpuno prospemo.

Pixiades, Smiljana
136 Total read