Pavol Janik

1956 / Bratislava

Ime (Serbian)

Samo za šiljak
pobeđuješ uspešnu slučajnost.

Samo za kap
prevazilaziš sjaj.

Jecanjem
usavršavaš akvarel.

Širiš polen.

Stavimo svoje lice na tvoje
kao na cvetne latice
umorni od toliko okolnog zbivanja.

Dobićeš od nas ime
koje ćeš prisvojiti.

Pixiades, Smiljana
237 Total read