Pavol Janik

1956 / Bratislava

Brbljanje nad grobom

Nezgrapni udaraju u lampe
kao noćne veštice.
Dozrele pijanice opadaju.
U zabavnom parku šašavi generali
u zelenim suknjicama prave grimase.
Nasred velegrada gori šuma.

U ljusci šaputavih usana
plivaš u deo priče.

A srce mi odkucava celu.

Pixiades, Smiljana
271 Total read