Nastasimir Franović

Dubrovnik 12.04. 1960.
Send Message

Versi mile moje

Otvoriću prozor mile moje.
Otvoriću knjigu.
Neka joj vjetar prevrće strane.
Neka je sunce obasja.
Izađite iz tame mile moje!
Nebojte se mile moje!
Pustite da vas vide u svili i prnjama.
Neka vide slog i rimu,
što smo ih nizali u dugim noćima.
Kišnim danima.
Skrivali u mislima.
Krili od pogleda.
Skrivali iza korica svesaka.
Istrgnutih stranica.
Sricali u dahu.
Vadili iz gomile zgužvanog papira.
Nebojte se mile moje!
Neka vas preture preko usana!
31 Total read