Nastasimir Franović

Dubrovnik 12.04. 1960.
Send Message

Ćutanje

Ćutanje

Ćutanje kao odloženo kazivanje.
Čekanje prave riječi.
Pa ćeš onda reći
Biti licemjer ili strašljivac
Je li to tvoj cilj?
Ne uvrijediti nikoga!
Ne zauzimati strane!
Ćutanje , ćutanje!
Slušaj!
Ne uzimaj strane!
Sačekaj, pogledaj okolo!
Budi siguran!
Što če reći ljudi.
Zvuči kao uputstvo za pranje osjetljivog veša.
Sa velikim upozorenjem.
Opasno po zdravlje!
Uputstvo kako postati vaška.
I nakon svega biti mrzovoljan gaditi se sebi.
Lakše je reći u vrijeme kada treba reći.
Previše si tih!
Pretvaraš se da kažeš više ćuteći.
Reci tu ruječ sad.
Neka opominje.
48 Total read