Jens Baggesen

15 February 1764 – 3 October 1826

Offeret

Et Altar en ukiendt Gud engang
Men i Athen har villet finde;
Jeg noget hedensk er — især i Sang -
Og efterligner dette Minde:
Med trefold Andagt, tændt af Deres blotte Navn,
(Mig Skiebnen ei lod mere finde)
Mit Hierte, ahnede sit største Savn,
Her offrer en ukiendt Gudinde.
Tilgiv, om Offeret har ei den Ild,
Som Andre stial fra Deres Blikke -
Skienk det alligevel et venligt Smiil,
Og tænk medlidende: Han saae mig ikke!
267 Total read