Cyprian Kamil Norwid

1821-1883 / Poland

ADDIO!

I

'Jeżli ty mnie szukasz? - Prawda woła -

To z namiętnościami czasowémi

Węzeł swój roztargnij, synu ziemi!

Bo nie dojrzysz i cieniu mego zgoła...'

II

Silna na to zakrzyknie Popularność:

'Chodź! - z namiętnościami czasowemi

Złącz się, opieszały synu ziemi:

Ja? nazywam się czynność, prawda?... marność!'

III

Bądźcież zdrowe, obiedwie - do widzenia!

Mnie wołają sny na mech cmentarny;

Ani widzieć chcę tej Prawdy marné j,

Ni tej Popularności, bez sumienia.
325 Total read