Alfonso X El Sabio

1221 - 1284 / Toledo

Cantiga De Escarnio:

O que foi passar a serra
e non quis servir a terra,
é ora, entrant' a guerra,
que faroneja?
Pois el agora tan muito erra,
maldito seja!

O que levou os dinheiros
e non troux' os cavaleiros,
é por non ir nos primeiros
que faroneja?
Pois que ven cõnos prestumeiros,
maldito seja!

O que filhou gran soldada
e nunca fez cavalgada,
é por non ir a Graada
que faroneja?
Se é rie' omen ou á mesnada,
maldito seja!

O que meteu na taleiga
pouc' aver e muita meiga,
é por non entrar na Veiga
que faroneja?
Pois chus mol é que manteiga,
maldito seja!
English

He who passed over the mountains
And did not want to serve on the plain--
Is he the one, when war was returned,
Who's now bragging?
Since he vacillates so much now,
Let him be damned!

He who doled out his money
Without attracting any good knights--
Is it because he wasn't first in the fight
That he's bragging now?
Since he came at us with his rear,
Let him be damned!

He who raised a great soldiery
But never quite a good cavalry,
Since he didn't go to Granada, is he
The one who's bragging?
Whether he's rich or has a strong band,
Let him be damned!

He who loaded up his bags
With a little gold and a lot of guff,
And never quite entered the town of Vega,
Is he bragging now?
Since he's more like fat than butter,
Let him be damned!
127 Total read